Iššūkiai, kuriuos patiria (suaugę) alkoholikų vaikai

Skaičiuojama, kad vienas iš keturių vaikų susiduria su girtaujančiais ar narkotikus vartojančiais tėvais. Taigi, milijonai vaikų pasaulyje gyvena namuose, kur bent vienas iš tėvų yra alkoholikas. Tyrimai rodo, kad yra rizika, jog tokie vaikai ateityje susidurs su emociniais ar elgesio sunkumais. Nereikėtų pamiršti, kad alkoholizmas taip pat turi ir genetinį pagrindą, na, o ir aplinkos faktoriai, tokie kaip disfunkcinė šeima, didina riziką tapti priklausomam nuo alkoholio pačiam. Nors kai kuriems iš šių vaikų gyvenimo metu išsivysto sveikatos problemos, didelė dalis nepatiria psichikos sutrikimų bei jiems neišsivysto priklausomybė psichoaktyvioms medžiagoms.

Streso įveika

Tyrimai rodo, kad nors kai kuriems alkoholikų vaikams iki 18 metų kyla problemų tvarkantis su stresu, didžąjai daugumai, 59% vaikų tai nepasireiškė.

Tyrėjai teigė, kad tie vaikai, kurie yra pakankamai atsparūs gerai funkcionuoti nedarniose šeimose, turi šias savybes:

 • Geba susikurti situacijas, kuriose gautų teigiamo dėmesio iš kitų;
 • Turi adekvačius bendravimo įgūdžius;
 • Bent vidutinio lygio intelektą;
 • Geba globoti kitus;
 • Gyvenime nori pasiekti savo tikslų;
 • Geba priimti kitų siūlomą pagalbą;

Savo galimybių nuvertinimas

Tiriant alkoholikų vaikų ir vaikų, kurie augo darniose šeimose protinisu gabumus išryškėjo, kad protiniuose gabumuose nebuvo ryškesnio skirtumo, tačiau priklausomų tėvų atžalos buvo linkę nuvertinti savo galimybes. Taip pat pastebėta, kad šių vaikų motinos taip pat buvo linkusios jų galimybes nuvertinti. Tyrėjų nuomone, šie procesai gali paveikti vaikų motyvaciją siekti tikslų, savigarbą ir ateities pasiekimus. Tačiau pažymėtina, kad akademiniai pasiekimai, o ne IQ koeficientas galėtų būti efektyvesnis rodiklis, siekiantis pamatuoti alkoholikų vaikų lyginant su darniose šeimose augusių patiriamus sunkumus.

Daug alkoholikų vaikų susiduria su akademinėmis problemomis, tokiomis kaip:

 • kurso kartojimas, liekant antriems metams;
 • vidurinio išsilavinimo neįgijimas;
 • nukreipimai pas mokyklos psichologą;

Šių problemų priežastis galėtų būti motyvacijos stoka arba namų aplinkoje patiriantis stresas.

Dažnesnis depresijos ir nerimo sutrikimų pasireiškimas

Kai tėvai piktnaudžiauja alkoholiu, jų vaikai yra dažniau linkę patirti psichologinius sunkumus. To priežastys – skyrybos, tėvų depresija ar nerimo sutrikimai, nepageidaujami šeimos ar gyvenimo pokyčiai. Daugelis studijų patvirtina, kad nedarniose, alkoholiu piktnaudžiaujančiose šeimose augę vaikai yra labiau linkę patirti depresijos ir nerimo sutrikimų simptomus nei darniose šeimose augę.

Taipogi pastebėtina, kad alkoholikų vaikai, pildydami savo nuotaikos vertinimo klausimynus yra linkę savo nuotaiką įvertinti kaip labai blogą.

Taip pat pažymėtina, kad alkoholikų vaikams taip pat linkę dažniau pasireikšti elgesio ar hyperaktyvumo sutrikimai. Pakitęs ir netoleruotinas jų elgesys gali apimti:

 • melavimą;
 • vagystes;
 • muštynes;
 • mokyklos vengimą;
 • problemas mokykloje;

Disfunkcinės šeimos padariniai

Tyrėjai teigia, kad alkoholikų šeimos turi prasčiau išsivysčiusius:

 • šeimos darną;
 • jausmų raišką;
 • nepriklausomybės jausmą;
 • Intelektualinę gyvenimo pakraipą;

Taip pat alkoholikų šeimose dažniau pasireiškia konfliktai, sutrikusi problemų sprendimo funkcja bei agresyvus bendravimas. Tiesa, šie pakitimai nėra specifiniai alkoholiu piktnaudžiaujančių šeimoms, juos turi ir kitų rūšių nedarnios šeimos. Taigi, tėvų tęstinis girtavimas prisideda prie šeimos žlugimo.

Problemos, kylančios alkoholikų vaikams nebūtinai yra susijusios su pačio alkoholiu vartojimu, tačiau ir su socialinėmis ir psichologinėmis šeimos disfunkcijomis. Pavyzdžiui, vienas tyrimas rodo, kad šie vaikai yra mažiau linkę tapti priklausomais nuo alkoholio, jei jų tėvai geba laikytis planų ir šeimos atostogų, švenčių, valgių grafiko.

Tėvų sveikimas padeda

Atliktas tyrimas rodo, kad kai alkoholį vartojantys tėvai nustoja gerti ir sėkmingai gydosi, jų vaikams stipriai sumažėja patiriamo streso kiekis. Tyrėjai nurodo, kad tokiais atvejais sveikstančių alkoholikų vaikų emocinis funkcionavimas yra panašus, kaip ir nevartojančių alkoholio tėvų vaikų. Tiesa, pažymėtina, kad jei sveikstantis tėvas ar motina atkrenta, nerimo ir depresijos lygiai vėl kyla į viršų.

Problemos dėl alkoholio ar kitokios nedarnos?

Tyrėjams būna sunku atsakyti į klausimą, kokio masto padariniai yra būdingi alkoholikų vaikams. Dažnai būna pervertinamas problemų rimtumas, nes tyrimai yra atliekami su vaikais, kurie jau pateko į gydytojų ar teisėsaugos akiratį. Verta pažymėti, kad tai gali iškreipti tyrimų rezultatus ir neatsipindėti pilnos situacijos.

Taip pat sunku atskirti ar su aprašomomis problemomis susiduria tik alkoholikų vaikai ar visgi tai pasireiškia visose nedarniose šeimose augantiems vaikams, tačiau neverta nuvertinti alkoholio grėsmės vidiniam šeimos gyvenimui bei girtaujančių tėvų vaikams padaromos žalos.

Scroll to Top