Pagilintos mokytojų žinios apie azartinius lošimus

Įvyko seminarai pedagogams, skirti azartinių lošimų prevencijai. Seminaras vyko ZOOM platformoje. 

Lietuvos pedagogams seminarą vedė psichologė, Vilniaus universiteto profesorė – Laima Bulotaitė.

Mokytojams per pirmąsias dvi seminaro valandas buvo pristatytas azartinių lošimų problemos aktualumas pateikiant pasaulinę bei Lietuvos statistiką, atliktų tyrimų rezultatus. 

Taip pat seminaro metu mokytojai buvo supažindinti su azartinių lošimų samprata, lošimo tikslais bei priežastimis, paaiškinta kaip vystosi priklausomybė lošimams.

Profesorė Laima Bulotaitė paaiškino mokytojams apie lošimų rizikos ir apsaugančius veiksnius, lošimų raidą, atskleidė bei išsamiai paaiškinto lošėjų tipus.

Didelis dėmesys seminaro metu buvo skirtas lošimo problemos spendimo būdams – draudimams, pagalbos galimybėms bei prevencijai. Mokytojai buvo supažindinti su lošimų prevencijos mokykloje galimybėmis ir perspektyvomis, prevencijos tikslais ir sunkumais vykdant prevenciją.

Seminaro metu taip pat buvo paliesti tokie klausimai, kaip ar vaikai lošia? Paaiškinti vaikų lošimo ypatumai. Pateikti atsakymai į klausimus kodėl vaikai įsitraukia į azartinius lošimus bei pristatyta kartų teorija.

Po teorinės paskaitos mokytojams buvo skirtos savarankiškos užduotys teorinei informacijai įsisavinti – užsiėmimų vaikams pristatymas, filmo „Child“ peržiūra ir aptarimas ir kt.

Seminaras mokytojams organizuotas siekiant įgyvendinti Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo (VVSSF) finansuojamą projektą „Nepriklausau.lt“

Scroll to Top